Dịch Vụ

Chi Tiết Dịch Vụ

Hệ Thống Quản Lý Phân Phối

Dựa trên công nghệ phát triển và dịch vụ chu đáo, chúng tôi cung cấp và phát triển hệ thống quản lý phân phối phù hợp với Việt Nam. Dựa theo thói quen kinh doanh địa phương, chúng tôi cung cấp một hệ thống quản lý phân phối phù hợp với Viêt Nam.

Dịch Vụ EDI

Tại Nhật Bản, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây EDI, nó đang trở nên phổ biến, để hỗ trợ các giao dịch thương mại hiệu quả và có giá trị cao tại Việt Nam.

Hệ Thống Xuất Nhập Khẩu

Chúng tôi đang cung cấp một hệ thống xuất khẩu tại Hokkaido và một hệ thống nhập khẩu tại Việt Nam. Hiện tại, các chứng từ thủ công được xử lý hiệu quả bằng cách sử dụng hệ thống điện toán đám mây, giúp tiết kiệm nhân công liên quan đến nhập và xuất khẩu.