Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các chính sách sau đây.

 1. Thu thập thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi sẽ lấy thông tin cá nhân bằng các phương pháp công chính và hợp pháp.

 2. Sử dụng thông tin cá nhân

  Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng được chỉ định tại thời điểm cần thiết cho việc thực hiện kinh doanh. Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba hoặc giao phó việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra giữ bí mật nghiêm ngặt về bên thứ ba đó. Để thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát thích hợp.

 3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

  Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người đó, trừ khi luật pháp yêu cầu .

 4. Quản lý thông tin cá nhân

  Công ty sẽ duy trì tính chính xác của thông tin cá nhân và quản lý nó một cách an toàn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp chống lại truy cập trái phép, virus máy tính, v.v ... để ngăn ngừa mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân. Công ty sẽ không rò rỉ thông tin cá nhân bằng cách lấy nó ra và gửi ra bên ngoài.

 5. Tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ, xóa thông tin cá nhân

  Công ty xác nhận rằng người đó có quyền yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ sử dụng, xóa, v.v. thông tin cá nhân của mình và phản hồi kịp thời mà không phản đối các yêu cầu này. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 6. Tổ chức, hệ thống

  Công ty sẽ chỉ định một người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân để quản lý thông tin cá nhân một cách thích hợp. Công ty sẽ cung cấp cho cán bộ và nhân viên đào tạo về cách bảo vệ và quản lý đúng thông tin cá nhân và đảm bảo xử lý đúng thông tin cá nhân trong hoạt động hàng ngày.