Giới Thiệu Công Ty

Tổng Quan Công Ty

Tên Công Ty

E+CRAFTMAN VIETNAM CO., LTD

Ngày Thành Lập

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người Đại Diện

Niiyama Nobusuke

Địa Chỉ

363/2/10 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số Điện Thoại

+84-789-15-19-17

Nội Dung Kinh Doanh

  • Cung Cấp Hệ Thống Quản Lý Phân Phối
  • Cung Cấp Dịch Vụ EDI
  • Cung Cấp Hệ Thông Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Liên Kết

  • MMA Bldg 4F, 2-10 Kita 3 jo,Nishi 18 chome, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0003 Japan
  • +81-11-640-7200
  • http://www.ecraftman.com/