Giới Thiệu Công Ty

Tổng Quan Công Ty

Tên Công Ty

E+CRAFTMAN VIETNAM CO., LTD

Ngày Thành Lập

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người Đại Diện

Niiyama Nobusuke

Địa Chỉ

43 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số Điện Thoại

+84-789-15-19-17

Nội Dung Kinh Doanh

  • Cung Cấp Hệ Thống Quản Lý Phân Phối
  • Cung Cấp Dịch Vụ EDI
  • Cung Cấp Hệ Thông Xuất Nhập Khẩu

Công Ty Liên Kết

  • MMA Bldg 4F, 2-10 Kita 3 jo,Nishi 18 chome, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0003 Japan
  • +81-11-640-7200
  • http://www.ecraftman.com/