「E+CRAFTMAN VIETNAM CO., LTD.」

E+CRAFTMAN VIỆT NAM , LỜI NGỎ TỪ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Ngày 15 tháng 10 năm 2014、Công ty E+CRAFTMAN đã thành lập Công ty TNHH E+CRAFTMAN VIỆT NAM.

Chúng tôi đã và đang xây dựng phát triển các dịch vụ, hệ thống thông tin tiện ích phù hợp cho các doanh nghiệp địa phương trong ngành phân phối sản xuất và bán lẻ, dịch vụ luân chuyển , lưu trữ hàng hoá tại Nhật Bản.

Nhận thấy được tiềm năng trong ngành phân phối thực phẩm và vận chuyển tại Việt Nam , nhằm mục đích hỗ trợ các giao dịch kinh doanh hiệu quả và có giá trị gia tăng cao hơn, chúng tôi đã bản địa hóa điện toán đám mây EDI đang được ứng dụng tại Nhật Bản ,để thích ứng với lĩnh vực cung cấp và phân phối tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn ký kết hợp đồng với nhiều kỹ sư CNTT địa phương ,cũng như phát triển ra nước ngoài.

Theo “Sách trắng nhân sự CNTT 2012” (Cơ quan xúc tiến xử lý thông tin tổ chức hành chính độc lập), Việt Nam là thị trường chú ý thứ 2 sau Trung Quốc mà ngành CNTT Nhật Bản có định hướng sẽ phát triển .

Ngoài ra,đối với các công ty dẫn đầu ngành công nghiệp địa phương ở Hokkaido, ngành CNTT địa phương lưu chuyển lợi nhuận khu vực bằng cách đáp ứng các yêu cầu, cung cấp dịch vụ CNTT đẳng cấp thế giới .Vì thế chúng tôi đã thành lập công ty nhằm mục đích có thể góp phần tạo ra nguồn nhân lực và mở rộng việc làm cho địa phương.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản thông qua các dịch vụ CNTT.

Đại diện Ecraftman Việt Nam, Niiyama Nobusuke

Các vấn đề liên quan đến EDI xin vui lòng liên hệ E + CRAFTMAN VIỆT NAM

EDI hỗ trợ các giao dịch kinh doanh có hiệu quả và tăng cao giá trị cho các nhà cung cấp và phân phối thực phẩm của Việt Nam.

TEL: +84-+78+9-15-19-17

Liên Hệ